Naprawa płyt głównych

Spośród usterek występujących w laptopach naprawa płyt głównych jest prawdopodobnie najtrudniejszą dziedziną. Wiele serwisów nie wykonuje takich napraw oferując wymianę płyty głównej na sprawną. Taki sposób postępowania często nie jest korzystny dla klienta – niepotrzebnie zwiększa koszty naprawy, zwłaszcza w przypadkach prostych i stosunkowo niedrogich w naprawie usterek płyty głównej.

Podstawowe układy płyty głównej:

BIOS – Program zawarty w pamięci FLASH – zawiera sterowniki do obsługi urządzeń na płycie głównej oraz zewnętrznych, podłączonych do płyty głównej

KBC (kontroler klawiatury) – wbrew nazwie obsługa klawiatury to tylko jedno z wielu zadań KBC. W czasie startu płyty KBC wykonuje polecenia za

warte w BIOS, załącza i kontroluje przetwornice i urządzenia płyty głównej oraz zewnętrzne. Kontroluje także poprawność startu płyty.

CPU – PROCESOR – element wykonawczy – wykon

uje on rozkazy zawarte w pamięci

MOST PÓŁNOCNY – Bezpośrednio obsługuje procesor, pamięć ram (platforma Intel pod procesory do Core2Duo włącznie). Most ten może także obsługiwać kartę grafiki lub zawierać ją w sobie (zintegrowana krata grafiki). Nie występuje we wszystkich konstrukcjach. Jego funkcje może wykonywać PCH, FCH lub procesor.

MOST POŁUDNIOWY – obsługuje większość urządzeń na płycie głównej lub do niej podłączonych bezpośrednio lub pośrednio. Zadania mostu południoweg

o i jego połączenia z innymi układami.

GPU – KARTA GRAFIKI – układ odpowiedzialny za przetwarzanie i wyświetlanie obrazu (na matrycy lub urządzeniach zewnętrznych). Może występować jako: • grafika dedykowana – osobny układ na płycie głównej; • zintegrowana i zawarta w moście północnym lub p

rocesorze; • dedykowana – zewnętrzna – na osobnej płytce, np. MXM. Grafika zintegrowana najczęściej wykorzystuje pamięć RAM (współdzielona), grafika ded

ykowana i zewnętrzna własną pamięć VRAM oraz pamięć RAM. Obsługą GPU zajmować się może (zależnie od konstrukcji) most północny, procesor, PCH, FCH.